Op. Dr. Halil İbrahim Tekin
Anne adayının en duygulu anı bebeklerinin kalp atışlarını duydukları andır
DrHITDr. Halil Ibrahim Tekin

Yumurta Donasyonu

Aynı zamanda Yumurta nakli ya da Bağışı olarak da anılır.
Tüpbebek işleminin bütün etapları geçerlidir. Donör adı verilen yumurta bağışçısının yumurtalıkları ilaçlarla uyarılarak elde edilen yumurtalar, alıcı kadının eşinin spermleriyle döllenmesidir. Elde edilen embriyolar ise aynı anda veya daha sonra hazırlanan alıcı kadına transfer edilir. Yaklaşık olarak 30 yıldır yaygın olarak uygulanan bir tüp bebek yöntemidir.
Yumurta nakli İlk olarak süt verimini artırmak amacıyla ineklerde ve diğer hayvanlarda uygulanmıştır. Günümüzde bu uygulama daha da ileri götürülmüş ve süt ineği yetiştiriciliğinde dişi embriyolar elde edilerek transferi yapılmaktadır. Yumurtanın sağlıklı ve verimli ineklerden elde edilmesi ve istenen kalitede boğa spermasıyla döllenmesi sağlanır. Cinsiyeti belirlenmiş embriyoların nakli ile gebeliklerin oluşturulması, Türkiye Cumhuriyetinde de çiftliklerde de yaygın olarak uygulanmaktadır. Özellikle daha ekonomik oluşu nedeniyle çiftçiler tarafından dişi inek embriyosu tercih edilmektedir.

İnsanda da bu işlem yapılmış ve ilk olarak yumurta donasyonuyla oluşmuş embriyolar transfer edilmiş ve gebelik sonucu oluşan bebeğin doğumu 3 Şubat 1984 te Dr. John Buster tarafından Kaliforniya/Amerika da yapılmıştır. Böylelikle bu tarihten itibaren kendi yumurtası olmayan ya da kendi yumurtasını kullanarak gebelik şansı olmayan kadınlara gebelik ve annelik şansı veren tek yöntem yumurta donasyonu olmuştur. Bu teknik kullanılarak daha önceleri gebelik şansı olmayan, bir nedenle yumurta üretimi duran ya da yumurta kalitesi gebelik için uygun olmayan kadınlar çocuk sahibi olabilmişlerdir. Yumurta nakli çok yaygın olarak birçok ülkede uygulanmaktadır. Müslüman ülkelerden İran, Lübnan ve  Mısırı bunlar arasında sayabiliriz. Bir kısım Avrupa ülkelerinde yapılması yasaklanmıştır. İngiltere, Belçika, Yunanistan ve İspanya gibi bazı Avrupa ülkelerinde ise yapılmasına izin verilmiştir. Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinde, Afrika ülkelerinin çoğunda, Avustralya’da ve birçok Asya ülkesinde kabul edilen bir yardımla üreme yöntemidir. Türkiye Cumhuriyetinde yumurta nakli veya bağışı tüpbebekle ilgili ilk tüzüklerin yapıldığı tarihlerden bu yana yasalarla yasaklanmıştır. KKTC de ise yapılan ilk tüzükte serbest bırakılmış daha sonra ise belirli koşullarda serbest, belirli durumlarda ise yasaklanmıştır.

Yumurta Nakli Nasıl Yapılır

Yumurta nakli işleminde, yumurta vericisi (Donör) ve alıcısı arasındaki bağlantı şekilde iki şekilde olabilmektedir.

A- Anonim (Kişilerin karşılıklı olarak kimliklerini bilmemesi ve tanımaması)

B- Non-anonim(Alıcı ve vericinin birbirlerinin kimliklerini bilmesi durumu)

Yumurta nakillerinin % 95 i anonim olarak adlandırılan şekilde olmaktadır. Alıcılar ve verici olan donör kimlik bilgilerinin açıklanmasını istememektedirler. Bu işlemde normal tüp bebek
işleminden farklı olarak anne adayına yumurta gelişimi için kullanılan yumurta uyarıcı tedaviler uygulanmaz. Yalnızca endometriumun (rahim iç zarı ) gebelik için hazırlanması amacıyla ilaç tedavisi uygulanır. Yumurta bağışçısı yani donör ile anne adayının tedavisi eşzamanlı götürülür. Ayrıca daha önce hazırlanan embriyolar da alıcı adaya çözülerek transfer edilebilir. Bunu yapabilmek için alıcı kadın aday hazırlanarak embriyoların transfer edilebilmesine olanak sağlanır. Uzun yıllar sonunda edindiğimiz tecrübe ve istatistikler ışığında kliniğimizde taze ve dondurulmuş embriyo transferi arasında başarı oranları açısından bir fark olmadığını söyleyebilmekteyiz.

Taze yani doldurulmamış embriyo transferi uygulamalarında, yumurtaların toplanma gününde kadınların eşlerinden sperm alınarak mikroenjeksiyon veya tüpbebek işlemine geçilir. Yumurta toplama ve sperm verme sürecinde alıcı olan çiftler ve yumurta vericisi donör kesinlikle birbirlerini görmezler. Bu gamet dediğimiz yumurta ve sperm alınması sonrasındaki süreç tüp bebek süreci ile laboratuvar ortamında birebir aynıdır. Yumurtanın döllenmesi ve Embriyo gelişimi izlenerek uygun olan kalitedeki ve sayıdaki embriyo tespit edilir. Yumurta toplama işlemi sonrasında 3 ila 5 gün içinde ise
alıcı kadına transfer işlemi yapılır. 12 gün sonrasında gebelik testi yapılarak başarılı olup oluşmadığı anlaşılır.

Kimlere Yumurta Nakli Yapılır?


Her hangi bir sebeple gebe kalmak için yeterli yumurtası
olmayan kadınlar için en geçerli tedavi yöntemidir. Aşağıdaki durumlar genellikle söz konusudur.
Rahmi olan fakat erken menopoza girmiş yumurta üretimi olmayan kadınlar.
Turner's sendromu gibi kalıtsal bozukluğu olan kadınlar
Hastalık nedeniyle yumurtalıkları alınmış kadınlar
Kanser hastalığı için Kemoterapi, ışın tedavisi gibi tedaviler almış olan kadınlar
İlaç tedavisi ile yumurtalıkları az uyarılan ya da hiç uyarılamayan kadınlar.
Hemofili, Duchenne's muscular distrofisi, Huntington's koreası gibi kadında bulunan taşıyıcı gen ile çocuğuna geçebilen kalıtsal hastalık geçirme riski olanlar.
Tekrarlayan başarısız tüpbebek denemesi olanlar
İleri yaşa bağlı olarak yumurta rezervi ve kalitesi gebelik için yeterli olmayan kadınlar
X genine bağlı genetik geçişli hastalıkları olan kadınlar


Yumurta Bağışçısına (donör)Yapılması Gereken Hazırlıklar ve İşlemler

Yumurta vericilerin öncelikli olarak geçerli bir kimlik belgesi olmalıdır ve eğitim
durumunu gösteren resmi bir evrak ile müracaatlarını etmeleri istenmektedir. Geçerli
referans veremeyen, güvenilir olmayan kişiler kabul edilmemektedirler. Kliniğimizde bu işlem 15 yıldır on binlerce çifte yapılmış ve sağlıklı ve mutlu bebek sahibi olmaları amaç edinilmiştir. Dr. HIT tarafından en fazla önemle ele alınan konu donör seçimi ve hazırlanmasıdır. ASRM ve ESHRE standartlarına uygun olarak değerlendirilmeleri yapılır ve seçilirler. Hasta sağlığı açısından yapılması gereken bütün işlemler eksiksiz ve en üst kalite standartlarda yapılmaktadır. Bu konuyla ilgili her türlü maliyet kaçınılmazdır ve maliyetler üzerine olumsuz etki yapmaktadır. Fiyat konusunda rekabet etmeye çalışan diğer merkezler bu testlerden feragat etmektedirler. Hiç tanımadığımız insanlar da olsalar, kişilerin sahip olacağı çocukların sorunsuz ve mutlu çocuklar olma zorunluluğu her zaman kaçınılmaz bir öncelik olmuştur. Bu sorumluluğu çok önemsiyor ve 15 yıldır taşıyoruz.

Psikolojik Değerlendirme; Öncelikle bağışçılar psikolojik olarak testten
geçirilerek bu işlem için ruhsal olarak uygunluğu tespit edilir. Genel bir
bilgilenmeyi takiben depresyon ve anksiete testleri yapılır Daha sonra diğer
detaylı medikal analizler yapılır. Depresif kişilik bozukluğu olanlar, psikotik ve nörotik olanlar diskalifiye edilirler. Kişilerin sosyal durumlarındaki bozukluklar araştırılır.

Serolojik Değerlendirme; Bulaşıcı hastalıklar (HBsAg, HCV, HIV, sifiliz, klamidya, CMV) ve yasal olarak yapılması zorunlu olan Thalasemia, Kisttik fibroz gibi detaylı analizler yapılır. Bu testler ülkemizdeki en güvenilir laboratuvarlarda ve gerekli İSO sertifikasyonları olan laboratuvarlarda yapılmaktadır. Geçerli kimlik kontrolü eşliğinde yapılır.

Jinekolojik Değerlendirme; Yumurta rezervi, yumurta kalitesi hakkında ön
bilgiler toplanır. Donörlerin antral folikül sayımları yapılır. FSH,AMH veya İnhibin gibi testler üzerinden tahminler yürütülmez, yumurta toplama işlemine engel olacak bir anatomik yapısal bir zorluk olup olmadığı araştırılır.

Hematolojik Testler; Yumurta toplama işleminde kanama riski olduğundan ,yeterli kan
hücresi olup olmadığı ve kişinin pıhtılaşma potansiyelleri tespit edilir. Yine sperm almak için cerrahi müdahale gereken erkelere de bu testler yapılır.

Genetik Testler; Alıcılarda bulunan herhangi bir genetik taşıyıcılık varsa buna uygun testler istek üzerine yapılır. Rutin testler ise Kromozom Analizi,Talasemi Testleri ve Kisttik Fibrozisdir. Donörlerin etnik özelliklerine göre de genetik bazı testleri yapılır. Daha önceki kalıtsal hastalıkların Taranması bölümünde bahsi geçen 1800 kadar genetik bozukluk ise istek üzerine kliniğimizde yada anlaşmalı olduğumuz yurt dışındaki merkezlerde yapılabilmektedir. Tam genom sekanslanması ile ilgili olarak çalışmaların kısa dönemde hizmete verilecektir. Günümüzde  yapılabilen en ileri genetik tarama yöntemi", Egzom Sekanslama"dır. Ayrıca tam genomik sekanslama adıyla yeni bir teknik uygulamaya başlanmıştır. Bu testler embriyoda henüz yapılamamaktadır.Bu işlemlerin bitiminden sonra bağışçı için bir sertifika hazırlanır. Bu sertifikalarda donörün
fiziksel detayları ile beraber tıbbi ve psikolojik profilleri bulunmaktadır.

Yumurta nakli yaptıracak çiftlere kendilerine uygun olan mevcut donörler hakkında bilgi verilir. Alıcı tarafından seçilen bağışçı da hazırlıkların yapılabilmesi için bilgilendirilir. Donörün programı için de uygunsa bir düzenleme yapılarak ilaç tedavisine başlanır. Yumurtalar adetin 2-3 .günü itibariyle uyarılırlar. Yumurtalar yeterli büyüklüğe ve olgunluğa ulaşınca HCG veya GnRh analogu enjeksiyonu yapılır. 35-36 saat sonrasında yumurtalar genel anestezi altında toplanır. Laboratuvarda yumurtalar bulunur hazırlanır ve alıcının eşinin spermleriyle döllenmeye bırakılırlar. Daha sonra gelişen embriyolar transfer için hazırlanır.

Yumurta bağışçıları alıcılarla kesinlikle karşılaşmazlar. Kişisel bilgileri gizlilik içinde saklanır. Aynı şekilde bağışçı yumurtalarını kullanan aile hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamaz.

Bağışçıların bilgilendirilmesi

Yumurta bağışçıları aşağıdaki konular hakkında bilgilendirilmeli ve bu konuları baskı altında olmadan kabul ediyor olmalıdır. Bağışçı tarafından işlem başlangıcında gönüllü bağış beyanı doldurularak imzalanmalıdır.
Bağışladığı yumurtalarla doğacak çocuk üzerindeki tüm haklar doğuran kişiye aittir. Donörler doğacak bebekler için ailelere yardımcı olmakta ancak o bebeklerin annesi olmadıkları konusunda eğitilmektedirler.
Aileler isterse kimlik bilgileri verilmeden bağışçının özellikleri hakkında eldeki tüm bilgiler kendilerine verilir. Bu bilgilere sahip olma hakları vardır.
Donör ve alıcı ailenin kimlik bilgileri kesinlikle karşı taraflara verilmez. Bu bilgiler doktorla hasta arasındaki kişisel bilgilerdir. Ancak bazı mahkeme kararlarıyla ulaşılabilirler
Yumurta gelişimi için uygulanan işlem süresince bağışçının, yumurta toplama işlemine başlanılana kadar işlemi iptal etme ve bağış işleminden vazgeçme hakkı vardır. Adı üzerinde bağış işleme olup tamamen rıza ile yapılabilir.
Bazen işler planlandığı gibi gitmez ve kullanılan ilaçlarla, veya uygulanan tedaviyle, uygun sayıda veya kalitede yumurta geliştirilemediği durumlarda işlemin iptal olma riski vardır.

Tedavi sırasında veya sonrasında komplikasyonlar oluşabilir. Bu risklerin tüm detayları anlatılır. Bu ihtimaller hakkında bağışçılar bilgilendirilir. Yanlış bilgilendirme, risklerin anlatılmaması hasta haklarının ihlalidir.

Yumurta Alıcısına Yapılacak İşlemler;

Alıcı çiftlerin gerektiği gibi hazırlanması önem taşır. Tıbbi olarak inceleme işlem aşamaları hakkında alıcılar bilgilendirilir. Aşağıda gerekli olan işlemler hakkında bilgiler vardır.
Anne adayına ultrasonografi muayenesiyle işlemlere veya hazırlıklara başlanır. Gerekli kan tetkikleri yapılır. Erkeğe sperm analizi mutlaka yapılmalıdır. Daha sonra alıcı çifte bulaşıcı hastalıkları incelemek için HBsAg, HIV, HCV gibi kan testleri yapılarak dosyalanmalıdır. Alıcıların irdelenmesi başarının anahtarıdır. Yapılması gereken işlemler önem sırasına
göre aşağıda anlatılacaktır.

1-HSG (Histerosalpingografi-İlaçlı rahim filmi)

İlaçlı rahim filmi, tüpleri değerlendirmek açısından en önemli ve en kolay olan
yöntemdir. Bu görüntüleme yönteminin yerini tutacak bir yöntem henüz geliştirilememiştir. Bu görüntüleme yöntemi radyoopak madde içeren bir sıvının rahim boynundan içeriye rahime verilmesiyle yapılır. Rahim içi ve tüpleri dolduran bu ilaç kontrast maddedir ve röntgen
ışınlarını geçirmez. Böylece tüplerin ve rahim içinin bir filmi çekilmiş olur. Rahim içinde yer kaplayan polip, miyom gibi oluşumlar belirlenir. Yine hidrosalpinks denilen tüplerin sıvı toplayıp şişmesi ortaya konur. Bu bahsedilen sorunlar gebelik oluşmasına engel olduğu gibi ayrıca dış gebelik oluşmasına da sebep olur. Hidrosalpinks hastaların % 5 i kadarında bulunmakta ve gebeliğe engel olmaktadır. Hidrosapenk tedavisi tüplerin
devreden çıkartılmasıdır. Cerrahi yöntemlerle Açık veya kapalı sistemle yapılan ameliyatla tüpler çıkartılır veya bağlanırlar. Rahim içinde yer kaplayan Polip ve Miyomlar da yine filmde dolma kusuru olarak karşımıza çıkarlar. Her iki durumda da cerrahi çıkartma
kaçınılmazdır.

* Önemli not; Hydrosalpinks yani kanallarda şişme olduğunda genellikle hastalar cerrahi gerekli olduğunu duyunca paniğe kapılırlar. Bu şişmiş tüpler işe yaramadığı gibi aynı zamanda gebeliğin oluşmasına da engeldirler. Alınması gereklidir. Vücutta mikrop kaynağı olarak kalması sakıncalıdır.

2- Endometrium (Rahim iç zarı) USG (Ultrasonografi) ile kolaylıkla değerlendirilir

Rahim içerisini kaplayan tabaka en iyi şekilde ve kolayca bu incelemeyle
ortaya konur. Bu tabakaya endometriyum denir. Endometriyum kalınlaşması
ölçülür. Rahim içindeki boşluk Endometrium tarafından döşenmiştir. Türkçesi ile
söylersek rahim iç zarı diyebiliriz. Bu zara ait problemleri iyi anlamak ve
değerlendirmek tüp bebek denemesi yapan hastaları için önemli olup hastaların gebelik şansını çok artırmaktadır. Endometriyum östeojen denilen kadınlık hormonuna
duyarlıdır. Estradiol hormonu yumurta gelişirken yumurtanın çevresindeki
dokulardan salgılanır. Progesteron hormonu da ayni yerden salgılanır. Adet
döneminin sonunda bu hormonun kandaki miktarı azalır. Böylelikle çekilme
kanaması gerçekleşir. Gebe kalan kadınlarda ise bu hormon kanda yükselmeye
devam edeceğinden Endometriyum dökülmeyecektir. Gebelik boyunca plasenta bu
hormonu sağlayacağından çekilmeye bağlı kanama olmayacaktır.

Bir endometrium gelen embriyoyu kabul edip gebeliğin başlaması için yaklaşık
10 gün boyunca Estrafiol hormonuna doymalıdır. Ve daha sonrada progesteron
hormonuna maruz kalmalıdır. Endometriumun hazırlanmasında asadaki hususlar
çok önemlidir.

GEBELİĞİN OLUŞMASİ İCİN,

1- Endometriyum en az 10 gün tek başına Estradiol hormonuna maruz kalmalı ve
endometriyumda bulunan reseptörler doymalı, buna bağlı olarak endometriyum
8 mm ile 14 mm arasındaki bir değerde kalınlaşmalıdır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda en az kalınlığın 7 mm. ve üstünde olması uygun kabul edilmiştir.

2- Çekilme kanaması olmaması için Estradiol kanda bulunmaya devam etmelidir ve bu süre toplamda 24 gün civarındadır. Embriyo transferinden sonra ne kadar süreyle Estradiol kullanılması gerektiği hakkında fikir birliği yoktur.


3- İmplantasyon yani yuvalanma olduktan yaklaşık 5 gün sonra plasenta Estradiol ve Progesteron hormonlarını salgılamaya baslar.


4- Yumurta donasyonu, embriyo donasyonu ve dondurulmuş embriyo transferi
yapılacak olan sikluslarda Estradiol ve Progesteron dışarıdan verilir. Hastanın kendi vücudundaki hormonları takip ederek transfer yapmak zordur.

5- Progesteronun kullanılması ve doğal sikluslarda takibi çok önemlidir
Endometrium 7 günden fazla Progesteron hormonuna maruz kalır ve transfer
yapılırsa hasta gebe kalamaz. Biz Progesteron değerini 1,85 olarak cut off
değeri yani salgılanma sınır değeri olarak kabul etmekteyiz. Yani bu hastanın
endometriumunun hazır hale gelmesi için 10 gün kadar Estrafiol, arkasından da embriyonun kaç günlük olduğuna bakılarak o kadar progesteron hormonuna maruz kalması gerekir ve bu hormonların etkisinin transfer yapıldıktan sonra yaklaşık 17 gün daha devam etmesi gerekmektedir


ENDOMETRİYUMDAKİ PROBLEMLER

Bu konuyu 3 ana başlıkta incelemek gerekir

1- Endometriumun bozulmasına sebep olan faktörler

2- Bozuklukların tespiti

3- Tedavisi1- ENDOMETRİYUM BOZULMASINA SEBEP OLAN FAKTÖRLER

Teorik olarak Tüberküloz ve prekanseroz patolojiler (kanser öncesi görülen
dokunun başkalaşması durumları) dışındaki tüm problemler doktor elinden
çıkmaktadır. Endometriyum en iç tabakası her ay adet kanamasıyla döküldüğü
için çok zor olarak mikrobik hastalık yani enfeksiyon kapar. Verem yada diğer
adıyla tüberküloz nerdeyse bu zarı bozan tek mikrobik hastalıktır. Bu
hastalık damlacık denilen nefes yoluyla kapılır ve rahim zarına yapışır. Bendeniz meslek hayatımda bir kez gördüm ve gebe kalıp doğurdular .Ankara’daki büyük bir hastanede gebe kalamayacağı söylenen bir hastamızdı.

Bize gelen hastalarda gebelik oranını en fazla düşüren unsur endometriyumdaki bozuklardır. Yaklaşık % 18 hastamızda buna rastlıyoruz. Ancak diğer merkezlerde bu kadar fazla olmayacağını düşünüyorum. Bunun sebebi bize gelen hastaların çok kronik yani müzmin hastalar olmasıdır. Eğer sıralayacak olursak;

a-) Histeroskopiler en sıklıkla Endometriyum hasarına yol açan cerrahi
girişimlerdir. Maalesef son yıllarda çok yaygın ve gereksiz yere yapılmakta, tanı amacıyla değilde sanki rutin bir inceleme gibi her hastaya kullanılmaktadır. Bu işlem çok dramatik olarak hekim arkadaşlarımız tarafından kolay ve zararsız bir işlem olarak kabul edilmiştir. Kolay olmasına kolaydır ancak uzun sürmesi, elektrik ile yakma anlamına gelen koterin
kullanılması çevre dokularda kalıcı hasara yol açar. Yine hiç bir zararı olmayan rahimin içindeki egimler perde yani septum denilerek kesilmekte ve yakılmaktadır. Yine kalp seklinde olan rahimlere de aynı işlem uygulanmakta ve rahim zarar görmektedir. Ultrasonda tespit edilen polip ve rahim içine doğru büyüdüğü ilaçlı rahim filmi (HSG) ile belirlenen miyomlar Histereskopi ile tedavi edilirler. Ancak büyük miyomları bir seans ameliyatla kesmek
endometriyumda zarara yol açar. Endometriyum kalınlaşmaz.

b-) Miyom ameliyatları ikinci sebep olarak karşımıza çıkarlar

c-) Geçirilmiş kürtajlar sağlıklı yapılmaları halinde zarar vermezler. Kürtajların vakumla yapılması bir avantaj değildir.

d-) Fazla miktarda uygulanan  rahim içi aşılamalar, tüpbebek tedavileri ,spiral uygulamaları rahim içine zarar verebilirler.

e) Polipler 0,5 mm’nin altındaki bir büyüklükte olduklarında alınmalıdırlar.

f-) Rahim içindeki boşluğa doğru büyümüş miyomlar gebeliğin oluşmasına sebep olurlar. Rahim duvarında veya karın boşluğuna doğru büyüyen miyomlar çok büyük olmadıkları takdirde zarar vermezler. Büyüklük limiti hakkında ortak fikir yoktur. Benim kişisel tecrübem denemek ve görmektir. 15 cm. en büyüğü olmak üzere çeşitli iri boyutlarda miyomları olan bayanların hiç sorunsuz olarak doğurduklarını birçok kez gözleme fırsatım olmuştur.

g-) Hiperplaziler ve prekanseroz durumlar. Bu durumlarda hastalar önce kanser veya kansere giden hastalıklarını tedavi ettirmelidirler.

h-) Kronik Endometrit denilen ve kalınlaşmayla giden, sebebi ve gidişatı tam
olarak anlaşılmamış durumlar.

I-) Endometriyum Kanseri

i-) Rahim Tüberkülozu

Meme kanserinde kullanılan Tamoxifene ve Femera gibi ilaçlar da endometriyumda İlaç kullanılması bağlı olarak süreyle paralel olarak  kalınlaşma yaparlar. Panik yapmamak
gerekir. Bir zarar vermezler.ENDOMETRİYUMDAKİ HASARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TANISIEndimetriyumu değerlendirmede en etkili yöntem vajinal yoldan yapılan
ultrasonigrafidir. Transvajinal USG olarak da tıp terminolojisinde kullanılmaktadır.

Endometriyum, adet kanamasının başlamasıyla birlikte  dökülür ve incelir. Adet döneminin ilk 6-7 gününde incedir. Daha sonra yumurta hücresinin gelişmesiyle salgılanan Estrdiol hormonu veya ağızdan alınan hormon ilacı endometriyumu kalınlaştırır. Yumurta 20 mm büyüklüğe eristiğinde ya da İlaç alımı 10 güne ulaştığında kalınlık 8 mm ve üstünde olur. Menopozdaki hastalarda bu biraz daha uzun İlaç tedavisi gerektirebilir (20 gün kadar) yumurtlamaya rağmen ya da yeterli İlaç tedavisine rağmen 8 mm ye ulaşmıyorsa endometriyumda sorun var denilebilir. Ayrıca şekil bozukluklarında zarın hasar gördüğü söylenebilir.
Alıcının bilgilendirilmesi

Alıcı aileler işlem detayları hakkında bilgilendirilmelidir. Bağışçıda olduğu gibi alıcı da yapılan işlemi kabul ettiğine dair izin formu doldurmalı ve imzalamalıdır. Bazı önemli konular şu şekildedir.Alıcı çift doğacak çocuğun yasal ailesi olacaklarını ve çocuğun tüm sorumluluğunun kendilerinde olacağını bilmelidir.
Yumurta bağışçısının kişisel bilgilerinin ve kendi bilgilerinin kimseyle paylaşılmayacağı bilinmelidir.
İşlem sırasında işleme bağlı komplikasyonlar oluşabilir. Yumurta nakli işleminde, alıcılara  yumurta toplama işlemi yapılmayacağından  cerrahi bir risk yoktur.
Tüm tarama testlerine rağmen çok küçükte olsa enfeksiyon riski olabilir.
Bağışçıya ait fiziksel özelliklerle beraber, yapılan psikolojik durum araştırması, eğitim durumları, yapılan tarama testleri de alıcılara anlatılmalıdır.
Uygun olan evraklar ile ilgili izin belgeleri düzenlenerek ilgili kişilere imzalatılır.
Donörlerin kimlik bilgileri dışındaki tüm bilgiler alıcı ailelere verilir.
Yumurta nakli işlemi, çiftlerin yaşamlarına yeni bir boyut getirecek bir bebek sahibi olmalarının ilk adımıdır. Gerekli özen gösterilmez ise çok korkutucu boyutları olabilir. 18 yılı aşan meslek hayatımda on binlerce çiftin bebek sahibi olmasına yardımcı olmuş bir hekim olarak tüm meslektaşlarıma bu hususun önemini hatırlatmak isterim.

Dr HIT

Özel Hat

Bu işaret Dr. Halil İbrahim Tekin ile aranızda özel hat anlamına geliyor. Herhangi bir konuda yazmakta tereddüt etmeyiniz. En kısa sürede yanıt alacaksınız.

Son Haberler

Yeni yerimizde yepyeni donanımlar

Gebelik oranları ve PGD için geliştirilmiş en yeni cihaz Piezo-7mm4G ile daha hassas ve başarılı sonuçlar alabiliyoruz.
Cihaz KKTC ve TC'de ilk.

Dünyanın en ağır üçüzlerinden

Dünyanın en ağır üçüzlerinden Aslı, Masal ve Yiğit bebekler. Toplam 8620 gram doğdular. Ebeveynleri Op. Dr. Halil İbrahim Tekin tarafından gördükleri tedavi sonrasında hiçbir komplikasyon yaşamadan doğum gerçekleştirdiler.
Üçüzlere sağlıklı bir ömür diliyoruz.