Op. Dr. Halil İbrahim Tekin
Anne adayının en duygulu anı bebeklerinin kalp atışlarını duydukları andır
DrHITDr. Halil Ibrahim Tekin

Fetal Reduction (Gebeliğin indirgenmesi)

Tüp bebek uygulamalarında son yıllarda çok tartışılan konu hatta en başta geleni kaç adet embriyo transferi yapılacağıdır. Bu tartışma ilk kez yaptıran ve genç hastalardan ziyade fazla deneme yapmış, düşük yapmış veya bir seferde ikiz bebek isteyenler ve çoğul gebeliklerin komplikasyonlarını daha fazla önemseyen bilim adamları, devlet adamları ve sigorta kurumları arasında yapılmaktadır. Hastalara tek embriyo transferi yapılması gerekli olan durumlar mevcuttur.
Son dönemde tek embriyo transferi yönünde kararlar alınmakta ve faydalarından bahsedilmektedir. Ancak zor hasta gruplarında zaten düşük olan gebelik şansı az embriyo transferi yapılarak daha da azalmaktadır. İskandinav ülkeleri tek embriyo transferi uygulamasında öncü olmuşlardır. TC Sağlık bakanlığı da bu yönde bir karar almıştır. ABD ve batılı ülkelerde çok değişik kısıtlamalar ve uygulamalar olup bu konu hala tartışılmaktadır. İyi hazırlanmış bir hastada her embriyonun bir gebelik oluşturma olasılığı vardır. 10 adet embriyo tek tek verilse de beraber verilse de sonuçta gebe bırakacak embriyo değişmeyecektir. Ancak hastaların 10 embriyosundan 2 tanesi gebelik oluşturmaya uygun ise ve bu iki embriyo son iki denemeye kalırsa bu durumda hastanın sabrı çok zorlanacak ve maddi açıdan da bir yıkım olacaktır.3 embriyo verildiğinde ise ilk iki denemede gebe kalma olasılığı çok yüksektir. Bu konudaki tartışmalara aşağıdaki bilgilerin yardımcı olacağını sanıyorum.

Tek Embriyo Transferinin Avantajları

-Tek embriyo transferlerinde fetüs da anomali olasılığının az olduğuna dair yayınlar olmakla birlikte buna karşı çıkan görüşlerde mevcuttur. Kullandıkları kanıt ise bir veya iki eğer embriyo sağlıklı ise sonucun değişmeyeceği yönündedir. Yani beraber embriyoların konulmasının genetik bozukluk oluşturmayacağı yönündedir.

-Tekil gebeliklerde hamilelik süresince gelişen hastalıkların ve komplikasyonlar yani olumsuzluklar daha az sıklıkla görülmektedir.(Preeklampsi, Diabete bağlı sorunlar)

-Erken doğum olması ve düşük ağırlıklı bebek doğurma riski daha azdır.

Birden fazla Embriyo Transferi Gerekli Haller ve Avantajları
 Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları.
 Tekrarlayan düşükler.
 Gebelik oranları ve implantasyon oranları daha yüksektir.
 İmplantasyon sonrası bebeklerin %15-20 canlılığını yitirir. Çoğul gebelik halinde kucağa canlı çocuk alma olasılığı daha yüksektir.
Bizim kliniğimize başvuran hastalarda yaptığımız istatistiklere göre bize müracaat eden hastalarla ilgili istatistikler aşağıdaki gibidir.
 
Yumurta donasyonu daha önce denemiş hastalar % 20
 Tüp bebek Daha önce denemiş hastalar %63
 Birden çok tüp bebek denemiş hastalar %57
 İkiden çok tüp bebek denemiş hastalar %54
 Üçten çok tüp bebek denemiş hastalar %40
 Sperm donasyonu denemiş hastalar %2


Yukarıdaki görüldüğü gibi özellikle bizim gibi donasyonla uğraşan kliniklerde başarısız deneme geçirmiş hasta sayısı oldukça yüksektir. Doğal olarak bu hasta grubuna yapılacak transferlerde 2-3 embriyo kullanmak son derece gerekli görülmektedir. Hasta grubu da bu doğrultuda isteklerde bulunmaktadır.3 embriyo transferi nadiren gerekli olup 2 embriyo ile sonuç almak mümkün olmaktadır. Çoğul embriyo transferinin doğal sonucu ise çoğul gebeliklerdir. Özellikle üçüz ve dördüz gebelikte anne ve çocuk sağlığı açısından fetal redüksiyon, yani çocuk sayısını azaltma işlemi birçok hastanın bütün bebeklerini birden kaybetmesine engel olmaktadır. Bizim tecrübemizde ikiz gebeliklerin idaresinin iyi yapıldığında fazla sürprizle karşılaşılmadığı ve sonuçların yüz güldürücü olduğu yönündedir. Son yıllarda gelişen bilgi ve teknolojiler ışığında çoğul gebeliklerde erken doğumu önleme ve onları yaşatma daha başarılı hale gelmiştir. Klinik olarak belirgin ve kontrol edilemeyen kronik bir hastalığı olmayan bir kadının yaşı kaç olursa olsun ikiz gebeliği sorunsuz olarak sürdürebileceği ve kaldırabileceği, kanaatinde ve tecrübesindeyiz.

Redüksiyonda Teknik
Gebeliğin 11. ila 12. haftasında yapılır. Karından veya vajinadan ultrason yardımıyla, görerek yapılan bir işlemdir. Potasyum içeren bir ilaç bebeğin kalp boşluğuna iğne yardımıyla enjekte edilir. Bu ilacı vermedeki amaç kalbi durdurmaktır. Ultrason ile bebeklerin ense kalınlıkları ve diğer anatomik oluşumları değerlendirilir, incelemeden sonra hangi fetüsün durdurulacağına karar verilir. Bebeğin kürtajla alması gerekli değildir ve bebek vücut içerisinde zamanla küçülür ve genellikle kaybolur. İşlemin esnasında diğer bebekleri kaybetme riski % 1-5 oranında olup diğer bebeklerinde düşmesiyle sonuçlanır. Ancak bizim kliniğimizde yaptığımız uzun yıllar sonucu oluşan istatistiğimizde bu oran % 0.5 civarındadır.

İlgili yazılar

Özel Hat

Bu işaret Dr. Halil İbrahim Tekin ile aranızda özel hat anlamına geliyor. Herhangi bir konuda yazmakta tereddüt etmeyiniz. En kısa sürede yanıt alacaksınız.

Son Haberler

Yeni yerimizde yepyeni donanımlar

Gebelik oranları ve PGD için geliştirilmiş en yeni cihaz Piezo-7mm4G ile daha hassas ve başarılı sonuçlar alabiliyoruz.
Cihaz KKTC ve TC'de ilk.

Dünyanın en ağır üçüzlerinden

Dünyanın en ağır üçüzlerinden Aslı, Masal ve Yiğit bebekler. Toplam 8620 gram doğdular. Ebeveynleri Op. Dr. Halil İbrahim Tekin tarafından gördükleri tedavi sonrasında hiçbir komplikasyon yaşamadan doğum gerçekleştirdiler.
Üçüzlere sağlıklı bir ömür diliyoruz.